SÁCH ĐIỆN TỬ "TỎA NGÁT HƯƠNG SEN - Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016-2021"
Thứ sáu, 29/10/2021, 11:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: SÁCH ĐIỆN TỬ "TỎA NGÁT HƯƠNG SEN - Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016-2021"
Mô tả: Nhằm biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến cũng như giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn về những việc làm cụ thể, cách làm hay, giải pháp sáng tạo của cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Thủ Đức qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Thành ủy Thủ Đức phối hợp với Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh biên tập và xuất bản Sách điện tử “Tỏa ngát hương sen - Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016-2021”.
Tác giả: THÀNH ỦY THỦ ĐỨC
Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày xuất bản: 05 2021
Số trang: 640
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 1845