Công văn số 50-CV/BTGTU ngày 20/4/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức về cung cấp hình ảnh thực hiện Sách điện tử, phim ngắn và thực hiện sản phẩm triển lãm phục vụ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Thứ ba, 20/04/2021, 16:03 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Công văn số 50-CV/BTGTU ngày 20/4/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức về cung cấp hình ảnh thực hiện Sách điện tử, phim ngắn và thực hiện sản phẩm triển lãm phục vụ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Trích yếu Công văn số 50-CV/BTGTU ngày 20/4/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức về cung cấp hình ảnh thực hiện Sách điện tử, phim ngắn và thực hiện sản phẩm triển lãm phục vụ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Tài liệu đính kèm
Công văn cung cấp hình ảnh thực hiện Sách điện tử.pdf
Số lượng lượt xem: 354