Công văn 493-CV/TU
Thứ tư, 09/03/2022, 08:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Công văn 493-CV/TU
Loại văn bản Không có
Cơ quan ban hành Thành ủy Thủ Đức
Trích yếu Về xét chọn gương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021-19/5/2022
Tài liệu đính kèm
TU-CV-0493-2022.pdf
Số lượng lượt xem: 271