BC số 54-BC/BTGTU ngày 22/6/2021 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong 6 tháng đầu năm 2021
Thứ năm, 24/06/2021, 10:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu BC số 54-BC/BTGTU ngày 22/6/2021 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong 6 tháng đầu năm 2021
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành
Trích yếu BC số 54-BC/BTGTU ngày 22/6/2021 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong 6 tháng đầu năm 2021
Tài liệu đính kèm
BC số 54 ngày 22 tháng 6 năm 2021 của BTGTU Thủ Đức về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 6 tháng đầu năm 2021.pdf
Số lượng lượt xem: 622