title

"Sống tốt đời - đẹp đạo" và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại
Thứ sáu, 18/06/2021, 15:13 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

“Đó là những việc rất đỗi bình dị, là những việc mà bản thân phải thực hiện để đúng với phương châm "Sống tốt đời - đẹp đạo” và “học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

 

 

 

Số lượng lượt xem: 377