title

(Infographic) - 5 bảng lương mới áp dụng cho 9 đối tượng từ 1/7/2024
Thứ ba, 12/03/2024, 17:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Từ 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương, qua đó sẽ xây dựng 5 bảng lương mới bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng cho 9 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

 

 

Số lượng lượt xem: 150