title

Đảng ủy phường Linh Tây đổi mới phương thức tuyên truyền “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Thứ hai, 10/01/2022, 10:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trước sự nhận thức và đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị từ phường đến khu phố, đã tạo sức lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong học tập và làm theo Bác, nhất là người đứng đầu địa phương xây dựng được niềm tin trong Nhân dân qua việc làm hàng ngày, thể hiện sự quan tâm chính quyền với dân qua phương châm:“Hành động nhỏ, Ý nghĩa to” đã góp phần cùng Nhân dân xây dựng Đảng bộ, chính quyền phường Linh Tây trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

 

 

 

 

 

Số lượng lượt xem: 146