title

Infographic: Những di tích vinh danh Bác Hồ trên thế giới
Thứ ba, 06/12/2022, 08:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi đến nhiều quốc gia khắp các châu lục, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh cho hòa bình, hữu nghị và tiến bộ của nhân loại.

 

 

Số lượng lượt xem: 77